8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

“Sayın İngilizce Öğretmenim ve Sevgili Öğrenciler,
8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ezberlemeyi kolaylaştırmak açısından kategoriler halinde özellikle ayrılmıştır. Ayrıca bazı fiilerin nesnesiyle birlikte verilmesi de çağdaş kelime ezberleme teknikleri açısından en akılda kalıcı olanı olup, sizler için özellikle bu şekilde hazırlanmıştır. 8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve diğer bütün ünite kelimelerimizi bu teknik sayesinde kolayca ezberleyebilir, öğretmenseniz öğrencilerinize gönül rahatlığıyla dağıtabilirsiniz.”

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelime Listesi ni aşağıda inceleyebilir, dilerseniz alttaki bağlantıya tıklayarak word belgesi halinde indirebilirsiniz.

Sayfanın altına inerek 8. sınıf ingilizce 9. ünite kelimelerini liste halinde görebilirsiniz. Ayrıca 8. sınıf 9. ünite SCIENCE kelimelerini alttaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.


8. SINIF İNGİLİZCE 9. ÜNİTE KELİMELERİ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
(8.SINIF 9.ÜNİTE WORD BELGESİ HALİNDE İNDİR)


8. SINIF İNGİLİZCE 9. ÜNİTE KELİMELERİ ANLAMLARINI VE OKUNUŞLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
(8.SINIF İNGİLİZCE 9.ÜNİTE KELİMELERİ TÜRKÇELERİ VE OKUNUŞLARINI QUIZLET ÜZERİNDEN ÇALIŞMAK İÇİN SAYFAYA YÖNLENDİRİLECEKSİNİZ)


8. SINIF 9. ÜNİTE KELİME QUIZI İLE KENDİNİZİ ONLINE TEST EDİN


8. SINIF İNGİLİZCE 9. ÜNİTE SCIENCE KELİME ÇALIŞMALARI
(8. SINIF 9. ÜNİTE KELİMELERİYLE İLGİLİ EŞLEŞTİRME, TEST, QUIZ, BOŞLUK DOLDURMA İÇEREN ÇALIŞMA KAĞITLARI WORKSHEET İNDİR)


UNIT 9 – SCIENCE (BİLİM)
-A-
advantage: avantaj
anaesthetic: anestezi
articifial part: yapay uzuv, parça
artificial eye: yapay göz
artificial limb: yapay kol-bacak
best seller painkiller: en çok satan ağrı kesici
bionic part: biyonik uzuv, parça
blind people: görme engelli kişiler
cause: sebep
cell division: hücre bölünmesi
cell: hücre
chemical substance: kimyasal madde
clumsy prosthetic limb: kullanışsız(kötü) protez uzuv
dangerous illness: zararlı hastalık
development: gelişim
disadvantage: dezavantaj
educational possibilities:eğitim imkanları
engineer: mühendis
experience: deneyim
experiment: deney
expert: uzman
explosion: patlama
fake reality: sahte gerçeklik
field: alan
form of energy: enerji türü
gravity: yer çekimi
huge bucket: büyük kova
human footprint: insan ayak izi
incredible advance: inanılmaz gelişim
infection: enfeksiyon
lab: labaratuar
leaf: yaprak
letter: mektup
light bulb: ampül
lightning: şimşek, yıldırım
medicine from herb: bitkisel ilaç
medicine: ilaç
minor planet: küçük gezegen
movement: hareket
necessary: gerekli
negative charge: negatif elektrik yükü
pain: ağrı
 
 
physical skill: fiziksel yetenek
pitch: saha
plant: bitki
process: süreç
product: ürün
science fiction: bilim kurgu
scientist: bilim adamı
skin: cilt
solar sytstem: güneş sistemi
space travel: uzay yolculuğu
sunlight: güneş ışığı
surgery: ameliyat
test tube: deney tüpü
time travel: zaman yolculuğu
vaccination: aşı
windmill: rüzgar gülü
x-ray: röntgen
 
 
-B-
become: olmak
believe: inanmak
breathe: nefes almak
build model: model inşa etmek
build: inşa etmek
change: değiştirmek
conduct experiment: deney yapmak
contain: içermek
cover: örtmek, kapatmak
decide: karar vermek
design a tool: bir araç tasarlama
determine: saptamak, belirlemek
develop: gelişmek, geliştirmek
die without water: susuzluktan ölmek
discover planet: gezegen keşfetmek
discuss: tartışmak
do experiment: deney yapmak
do research: araştırma yapmak
examine patient: hastaları muayene etmek
explain virtual reality: sanal gerçekliği açıklamak
explore atom: atomu keşfetmek
find: bulmak
find: bulmak
give: vermek
grow: büyümek, yetiştirmek
hear: duymak
hurt: acımak
implant a bionic eye: biyonik göz nakil etmek protect: korumak
improve: geliştirmek
invent toothbrush: diş macunu icat etmek
learn: öğrenmek
lose a leg: bir bacağı kaybetmek
made of … : … den yapılmak
move: hareket etmek
operate: ameliyat etmek
predict: tahminde bulunmak
produce electric current: elektrik akımı üretmek
produce: üretmek
prove: kanıtlamak
provide: sağlamak, temin etmek
reach: ulaşmak
refine uranium: uranyum  arıtmak, saflaştırmak
regain hearing: işitme-duymayı yeniden kazanmak
replace: yerini almak
research: araştırmak
solve engineering problem: mühendislik problemini çözmek
squeeze: sıkmak
study medicine: tıp okumak
take … to : …’ya götrmek
take place of… : … ın yerine geçmek
treat: tedavi etmek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-C-
long-lasting: uzun süreli
called: denen, adında
dangerous: tehlikeli
other: diğer
hearing impaired: işitme bozukluğu olan
replaceable: değiştirilebilir
correct: doğru
clever: zeki
amazing: şaşırtıcı
awake: uyanık, farkında
painful: acılı
safer: daha güvenli
 
-D-
thanks to: sayesinde
actually: aslında
really: gerçekten
such as: gibi
like: gibi
in addition: ek olarak
luckily: neyse ki
moreover: dahası
however: ancak
but: fakat
during: esnasında, boyunca
still: hala
 
 

LGS İNGİLİZCE KELİMELERİ


8. SINIF İNGİLİZCE 1. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (FRIENDSHIP)


8. SINIF İNGİLİZCE 2. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (TEEN LIFE)


8. SINIF İNGİLİZCE 3. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (IN THE KITCHEN)


8. SINIF İNGİLİZCE 4. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (ON THE PHONE)


8. SINIF NGİLİZCE 5. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (THE INTERNET)


8. SINIF İNGİLİZCE 6. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (ADVENTURES)


8. SINIF İNGİLİZCE 7. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (TOURISM)


8. SINIF İNGİLİZCE 8. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (CHORES)


8. SINIF İNGİLİZCE 10. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (NATURAL FORCES)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir