12. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

12. sınıf ingilizce 3. ünite kelimeleri

12. SINIF İNGİLİZCE 3. ÜNİTE KELİMELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri Human Rights

allocatedtahsis edilmiş
alongsideyanı sıra
animal rightshayvan hakları
antagonismdüşmanlık
applicationbaşvuru
appreciatedeğerini artırmak
arctickuzey kutup bölgesi
armbandkolluk
aspecthal
associatebirleştirmek
at leasten azından
backgroundgeçmiş
bannerafiş
basic resourcestemel kaynaklar
battlefieldharp meydanı
beggardilenci
beliefinanç
beratepaylamak
blamesuçlamak
blanketbattaniye
blindkör
brutekaba
bulletinbülten
bulletin boardsbülten tahtaları
bullfightingboğa güreşi
cash prizepara ödülü
children rightsçocuk hakları
circumstancedurum
civiliansivil
complainşikayet etmek
complaintşikayet
consciencevicdan
constructedyapılı
consumertüketici
cope withbaş etmek
copyrighttelif hakkı
culturekültür
deafsağır
decadeonluk
definitiontanım
deportedsürgün edilmiş
deprivedyoksun
diamond mineselmas madenleri
disabled peopleengelliler
disadvantaged groupsezilen gruplar
discriminationayrım
discuss a problembir sorunu ele almak
displaygösterme
distributedağıtmak
domestic violenceaile içi şiddet
donationbağış
dormitoriesöğrenci yurtları
emphasizevurgulamak
existencemevcudiyet
expressions of regretpişmanlık ifadeleri
fair wageiyi bir ücret
fairlyiyice
fight againstsavaşmak
figure outhalletmek
first aidilkyardım
frameworkesas yapı
freedomözgürlük
freedom of expressionifade özgürlüğü
freedom of thoughtdüşünce özgürlüğü
fulfillyerine getirmek
furthermoreayrıca
gender equalitycinsiyet eşitliği
gender inequalitycinsiyet eşitsizliği
governorshipvalilik
grosslyağır şekilde
halal foodhelal gıda
hellcehennem
hiddengizli
homelessevsiz
howeverbununla birlikte
human beinginsanoğlu
human rightsinsan hakları
humanityinsanlık
hunting sealsfok avcılığı
ın conclusionsonuç olarak
ınequalityeşitsizlik
immigrategöç etmek
impairmentözürlülük
imprisonedtutuklu
incapableaciz
incidentolay
incomekazanç
independent statebağımsız devlet
inequalityeşitsizlik
inevitablykaçınılmaz şekilde
injuredyaralı
international legitimacyuluslararası meşruiyet
intolerancetahammülsüzlük
justiceadalet
lackingeksik
launchingsuya indirme
manufacturerimalatçı
marriageevlilik
massiveiri
metropolitanbüyük şehir
misconceptionyanlış anlama
misusesuistimal etmek
monetaryparasal
municipalitiesbelediyeler
national securityulusal güvenlik
neighboringkomşu
no to racismırkçılığa hayır
nursing motheremziren anne
obstacleengel
orphanöksüz
orphanageyetimhane
paralyzedkötürüm
persecutionzulüm
pitchsaha
pocket moneycep harçlığı
postponeertelemek
povertyyoksulluk
prejudiceönyargı
primitiveilkel
prisonhapishane
prominentlybelirgin bir şekilde
protected by lawhukuk tarafından korunan
protectionkoruma
public awarenesstoplumsal farkındalık
pursuetakip etmek
pushchairbebek arabası
rail linedemiryolu hattı
raiseyükseltmek
rebellionisyan
recommendtavsiye etmek
referredgöndermeli
reflectionyansıma
refugeemülteci
regardedaddedilen
regardingilişkin
regulationdüzenleme
relatedbağlantılı
religiousdini
requirementgereksinim
resolvedkarar verilmiş
run awaykaçmak
rural populationskırsal topluluk
self-acceptancekendini kabul etme
separateayrılmak
seriousciddi
sidewalkkaldırım
simplerdaha basit
skin colorten rengi
slaverykölelik
social securitysosyal sigorta
speechlesssuskun
stallkoltuk
starvingaçlıktan ölme
sterilizationsterilizasyon
sweatersüveter
templateşablon
temporarilygeçici olarak
thoughtdüşünce
tortureişkence
trade unionişçi sendikası
traditionsgelenek görenek
trembleürpermek
unawarehabersiz
underdevelopedazgelişmiş (ülke)
underestimateküçümsemek
underliealtında yatmak
unemployedişsiz
unemploymentişsizlik
unfavorableolumsuz
universalevrensel
üniversal declaration ofinsan hakları evrensel
human rightsbeyannamesi
valuedeğer
violateihlal etmek
violationihlal
vitalyaşamsal
vitalyaşamsal
voteoy kullanmak
welfarerefah
wheelchair ramptekerlekli sandalye rampası
whisperfısıltı
whollytamamıyla
wildlyvahşice
women’s rightskadın hakları
workers’ rightsişçi hakları
workhouseıslahevi

Yorum yapın