11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

11. SINIF İNGİLİZCE 3. ÜNİTE KELİMELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Sunshine Silverlining

HARD TIMES KELİMELERİ

abbreviationkısaltma
absenteksik
accommodationkalacak yer
after a whilekısa bir süre sonra
after thatbundan sonra
all the timeher zaman
american and europeantarihte amerika ve avrupa
events in historyolayları
an undeniable factinkar edilemez bir gerçek
anybodyherhangi biri
appliancecihaz/alet
availabilitybulunma
availablemevcut
awfullyçok kötü
bare forestçıplak orman
beforeönce
being passionate aboutbir şey hakkında tutkulu
somethingolmak
believeinanmak
breathenefes almak
bring something uponkendi başına (dert) açmak
oneself
 
bushçalı
businessişletme
callerarayan
catch up withhızına yetişmek
causesebep olmak
central telephone systemmerkezi telefon sistemi
centuryyüzyıl
chewing(besin) çiğneme
childhood memoriesçocukluk anıları
chinçene
citizenvatandaş
claimeiddia etmek
climaxdoruk
cloud of dusttoz bulutu
come alongortaya çıkmak
come out ofçıkmak
communicated via lettersmektuplar aracılığıyla
 haberleşmek
commutingkente gelen
conflictçekişme
connectbağlamak
continuedevam etmek
cooperateişbirliği yapmak
corporationşirket
crewekip
decadeon yıl
decentuygun
declareilan etmek
declinegerileme
decreaseazalmak
definitionaçıklama
desiredarzu edilen
desperatelyumutsuzca
destroyedyok etmek
difficult times as well asiyi zamanlar kadar kötü
goodzamanlar
disappeargözden kaybolmak
distractuzaklaştırmak
djinncin
double timeçifte mesai
downtownşehrin merkezi
earthquakedeprem
effectetki
efficientlyetkin şekilde
embassyelçilik
emergencyacil
employeeçalışan
enforcezorla yaptırmak
enthusiasticcoşkulu,hevesli
entry wordgiriş kelimesi
essaydeneme
existvar olmak
exploreraraştırmacı
eyewitnessgörgü şahidi
face to faceyüz yüze
faintbayılmak
fall in pricefiyatı düşürmek
fallingdüşen
faulthata
feeling the tastetat hissi
first definitionilk tanım
footstepayak izi
forgiveaffetmek
general publickamu
go awayçekip gitmek
go upartmak
guiltysuçlu
hecticyoğun
help each otheryardımlaşmak
historical events in the 21st21. yüzyılın tarihi olayları
century 
hoaxuydurma
hometownmemleket
housing estatetoplu konutlar
housing problemkonut sorunu
humpkambur
humphpüf
hurricanekasırga
ındustrial revolutionsanayi devrimi
ırelandırlanda
immediatelyhemen,derhal
impossibleimkansız
in additionayrıca
in charge ofsorumlu
in regard togöz önünde tutarak
inadvertentlyyanlışlıkla
increaseartmak
keep openaçık tutmak
kindlynazikçe
lack ofyoksunluk
lawyasa
lazinesstembellik
leadyol göstermek


livableyaşanılabilir
long neckuzun boyunlu
lying on the groundyerde uzanmak
made upuydurma
made-up story to attractuydurma turist çekme
touristshikayesi
magicsihir
major problembüyük sorun
make up a storyhikaye uydurmak
make up fortelafi etmek
meanwhilebu sırada
middle eastern and asianortadoğu ve asya tarihi
history 
mistakehata
mobile phone shopcep telefonu dükkanı
mudçamur
mythefsane
necessarygerekli
north polekuzey kutbu
obviouslyaçıkça
occupieddolu
odorkoku
on purposekasıtlı olarak
on timevaktinde
once upon a timebir zamanlar
out ofdışında
outlinetaslak
ownkendi
oxöküz
part of speechkonuşmanın bölümü
peakzirve
peak hoursyoğun olan saatler
percentageyüzde
personal storykişisel hikaye
plothikayenin konusu
populationnüfus
presidentbaşkan,cumhurbaşkanı
pricefiyat
proportionoran
prosperousmüreffeh
proud ofgurur duymak
public transportationtoplu taşımacılık
put offertelemek
reachulaşmak
realizefarketmek
reasonneden,sebep
receivealmak
recollectanımsamak
reduceazalmak
reflectionyansıma
relocatedyeniden yerleştirilmiş
rentkiralamak
resideikamet etmek
riding around ainşaat alanı çevresinde
construction areabisiklet sürme
risingyükselen
robsoymak
robbersoyguncu
rollingyuvarlanma
ruralkırsal
rush hoursacele veya sıkışık zaman
sample sentenceörnek cümle
scarekorkmak
second definitionikinci tanım
settinghikayenin geçtiği yer
shoutbağırmak
sightinggörülme
staffpersonel
storylinehikayenin ana teması
strongly agreekesinlikle katılıyorum
supportdesteklemek
take placemeydana gelmek
terribleberbat
the best era in americanamerikan tarihinin en iyi
historydönemi
thensonra
theory of relativitygörecelilik teorisi
there are no regrets in life,hayatta pişmanlıklar
only experiences.yoktur,sadece deneyimler
 vardır.
thereforebu sebeple
thusböylelikle
tiger areakaplan alanı
to be grateful for beingsağlıklı olmak için minnettar
healthyolmak
to be grateful for havingiyi bir şansa sahip olmak için
good luckminnettar olmak
to begin withilk olarak
tour guidetur rehberi
traffic jamtrafik sıkışıklığı
tyre stuck into the mudlastiğin çamura saplanması
undoubtedlyşüphesiz olarak
unfortunatelymaalesef
urban areaskentsel alanlar
urban populationkentsel nüfus
vacationtatil
vehicletaşıt
villagerköylü
virgin ıslandsvirgin adaları
wandering aroundgezinmek
welfarerefah
whewvay canına!
while agobir süre önce
whistlingıslık
workforceiş gücü
wwıı2.dünya savaşı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir