6. Sınıf Türkçe Gazi’yi Görmeye Gelen Ana Metni Cevapları Ata Yayıncılık

6. sınıf Türkçe ata yayıncılık gaziyi görmeye gelen ana metni sayfa 64, 65, 66, 67, 68, 69 cevapları en doğru şekliyle sitemizde. 6.sınıf türkçe gazi’yi görmeye gelen ana metninin cevapları ata yayıncılık tüm etkinlikleri ve doğru cevapları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız. 

6. sınıf türkçe 3. tema milli mücadele ve atatürk etkinlikleri 1. okuma metni Gaziyi Görmeye Gelen Ana metni cevabı cevap anahtarı.


6. SINIF TÜRKÇE ATA YAYINCILIK BÜTÜN TEMALARIN VE METİNLERİN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

2021-2022 YENİ 6. Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları İçin Tıklayınız (English Route Kitabı)

2021-2022 YENİ 6. Sınıf İngilizce MEB Yayınları Cevapları İçin Tıklayınız (That’s it Kitabı)

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Gazi’yi Görmeye Gelen Ana Metni Cevapları Etkinlik Cevabı

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 64 Cevapları (gaziyi görmeye gelen ana)

Hazırlık Çalışması

1. Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan fedakârlıklar ile ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

2. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı anılarından belirlediğinizi sınıfta anlatınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

Yazarın Biyografisi
1963 yılında doğan Depsen, yazar ve araştırmacıdır. Eserlerinden bazıları: Atatürk’ün Gençliğe Işık Tutan Sözleri, Atatürk’ün Anıları, Kefensiz Yatanlar Çanakkale…

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

GAZİ’Yİ GÖRMEYE GELEN ANA

Gazi Çiftliği’nde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir kadına rastladık. Atatürk, attan inerek bu ihtiyar kadının yanına sokuldu:
– Merhaba nine!
Kadın, Ata’nın yüzüne bakarak hafif bir sesle:
– Merhaba, dedi.
– Nereden gelip nereye gidiyorsun?
Kadın şöyle bir duralayıp:
– Neden sordun ki, dedi. Buraların sabısı1 mısın? Yoksa bekçisi mi?
Paşa gülümsedi.

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 65 Cevapları (gazi’yi görmeye gelen ana metni cevapları)

– Ne sahibiyim ne de bekçi- siyim nine. Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin? Kadın başını salladı. – Tabii söyleyeceğim. Ben, Sincan’ın köylerindenim bey. Otun güç bittiği, atın geç yetiştiği, kavruk köylerinden birindeyim. Bizim mıhtar2 bana bilet aldı, trene bindirdi. Kodum3 Angara’ya4 geldim. – Muhtar niçin Ankara’ya gönderdi seni? – Gazi Paşa’mızı görmem için. Başını pek ağrıttım da… Benim iki oğlum, gâvur5 harbinde şehit düştü. Memleketi gâvurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. Ben de gün demeyip mıhtara anlatınca o da bana bilet alıverip saldı Angara’ya, giceleyin6 gel- dimdi7. Yolu neyi de bilemediğimden işte ağşamdan8 belli böyle kendimi ordan oraya vurup duru- yom9 bey. – Senin Gazi Paşa’dan başka bir isteğin var mı? Kadının birden yüzü sertleşti. – Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki… O, bizim vatanımızı gutlardı10. Bizi düşmanın elinden gurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi, daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde, şimdi istediğimiz gibi yaşıyoruz. Buralara, bir defa yüzünü görmek, ona “Sağ ol Paşa’m!” demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyon11, bana bir yardım ediver de Gazi Paşa’yı bulacağım yeri deyiver.

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 66 Cevapları (gazi’yi görmeye gelen ana metni cevapları)

Atatürk’ün gözleri dolu dolu olmuştu, çok duygulandığı her hâlinden belliydi. Bana dönerek: – Görüyorsun ya Gökçen işte bu bizim insanımızdır… Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu. Attan indim. Yaşlı kadının elini tuttum: – Anacığım, dedim, sen gökte aradığını yerde buldun. Rüyalarını süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında duruyor. Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki değneği yere fırlatıp Atatürk’ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu. İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı, biri kurtarıcı, biri kurtarılan; ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on defa öptü Ata’nın ellerini. Ata da onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyniri. Bunu Atatürk’e uzattı: – Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa. Bunu sana hediye getirdim. Seversen gene yapıp getiririm. Paşa hemen orada bezi açıp peyniri yedi. Çok beğendiğini söyledi. Sonra birlikte köşke kadar gittik. Oradakilere şu emri verdi: – Bu anamızı alın, burada iki gün konuk edin. Sonra köyüne götürün. Giderken de kendisine üç inek verin, benim armağanım olsun.

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 67 Cevapları (gaziyi görmeye gelen ana

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarını karşılarında karışık olarak verilmiş anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

• Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

2. ETKİNLİK 

a) Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili eklerin cümleye kattığı anlamı açıklayınız.
Buraların sabısı sın? Yoksa bekçisi mi?
Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin?
Senin Gazi Paşa’dan başka bir isteğin var ?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

Bilgi Kutusu
İsimlerden ya da eylemlerden sonra gelerek cümleye çoğunlukla soru anlamı katan mi ekine soru eki denir. Soru eki mi bir kelime gibi ayrı yazılır. Ayrı yazıldığı hâlde soru eki ünlü uyumuna uyar. Soru eki mi cümleye pekiştirme, şart vb. anlamlar katabilir.

b) Soru ekini (mi) kullanarak aşağıya beş tane soru cümlesi yazınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

4. ETKİNLİK 

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 68 Cevapları (gazi’yi görmeye gelen ana) 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Ninenin “Buraların sabısı mısın? Yoksa bekçisi mi?” sorusuna Atatürk nasıl cevap vermiştir?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

2. Sincan’ın köylerini nasıl anlatmıştır?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

3. Nine niçin Ankara’ya gelmiştir?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

4. Nine, Atatürk’ün karşısında olduğunu öğrenince ne yapmıştır?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

5. Nine, Atatürk’e ne hediye etmiştir? Atatürk buna nasıl karşılık vermiştir?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

6. Metinde bazı kelimelerin yazılışı farklıdır. Sizce bunun nedeni nedir?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

5. ETKİNLİK 

Metnin yazarı siz olsaydınız bu metne hangi başlığı verirdiniz?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

6. ETKİNLİK 

a) Okuduğunuz metin hangi türde yazılmıştır?

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

b) Metnin türünü nasıl belirlediğinizi metinden örneklerle açıklayınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 69 Cevapları (gazi’yi görmeye gelen ana metni cevapları)

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerden koşul bildirenlerin başına “√” işareti koyunuz.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

() Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek.
() Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü.
() Seversen gene yapıp getiririm.
() Bu topraklar Türk milletinin malıdır.

8. ETKİNLİK 

Öğretmeninizin hazırlayacağı kelime ve kavram havuzundan bir kelime çekiniz ve onun hakkında üç dakikalık konuşma yapınız.
• Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

9. ETKİNLİK 

Metindeki yaşlı nine, köyüne döndükten sonra neler yaşamış olabilir? Bu konuda hikâye edici bir metin yazınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

Gelecek Derse Hazırlık

1. Atatürk’ün hangi savaşlara katıldığını ve nerelerde savaştığını araştırınız, edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

2. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan fotoğraflar bulunuz ve bulduğunuz fotoğrafları sınıfa getiriniz.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

3. Hakkında hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından birini belirleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızı görsellerle destekleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızdan önce mutlaka prova yapınız.

Sayfa Cevapları Hazırlanıyor:

DİKKAT! İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ. (PASİFİK YAYINLARI / MEB YAYINLARI)

CEVAPLAR HAZIRLANIYOR. EN KISA SÜREDE YAYINDA OLACAK

Yorum yapın