6. Sınıf Türkçe 2. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları Ata Yayıncılık

6. sınıf Türkçe ata yayıncılık 2. Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 61, 62 en güncel en doğru haliyle sitemizde bulabilirsiniz. 6.sınıf türkçe 2.tema birey ve toplum değerlendirme soruları cevap anahtarı ata yayıncılık tüm etkinlikleri ve doğru cevapları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

6.sınıf türkçe 2.tema değerlendirme soruları detaylı cevapları.

6. sınıf Türkçe ata yayıncılık diğer temaların ve etkinliklerin cevabı için (tüm ders kitabı cevapları) için buraya tıklayınız.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN EN DOĞRU 6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6.Sınıf Türkçe 2. Tema Birey ve Toplum Değerlendirme Soruları Cevapları Ata Yayıncılık 2021-2022

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6.sınıf türkçe 2.tema birey ve toplum değerlendirme soruları cevap anahtarı ata yayıncılık yayınları aşağıda görebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 61 Cevapları (2. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları)

KAPTAN SİNEK

Sineğin teki, kirli bir su birikintisindeki saman çöpünün üstüne kondu. Kendince çok geniş olan su birikintisini deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi kendine şöyle dedi: Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim. Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım. O küçücük ve pis su birikintisi sineğe göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi, kendisini de kaptan zannediyordu. Çünkü sinekte durumunu olduğu gibi kavrayacak göz yoktu. Onun dünyası gözünün gördüğü kadardı.

1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

a) Sineğin kendini kaptan sanmasının nedeni ne olabilir?

Sayfa Cevapları; Su birikintisini büyük bir denize benzettiği için üstüne konduğu saman çöpünü gemi, kendini de bir kaptan gibi görmüştür.

b) Metnin konusunu yazınız:

Sayfa Cevapları; Bazı kimseler aslında ne olduklarını unutup kendilerini çok büyük görebilirler.

c) Metnin ana fikrini yazınız:

Sayfa Cevapları; Kirli bir su birikintisindeki saman çöpüne konan sineğin kendini kaptan sanması.

ç) Metindeki konuşturma sanatının göstergesi nedir?

Sayfa Cevapları; Sineğin “Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim. Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım.” şeklinde konuşturulması.

d) Metindeki hayalî ve gerçek ögelere birer örnek veriniz.

Sayfa Cevapları; Sineğin kirli su birikintisindeki saman çöpüne konması gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir durumdur. Sineğin konuşması ise hayalî bir ögedir.

e) İçeriğinden hareketle metne uygun bir başlık yazınız.

Sayfa Cevapları; AT GÖZLÜKLÜ SİNEK

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır?

A) Çocuklar şeker toplamaya çıkmış.
B) Kitaplarım sizin evde kalmış.
C) Uğur, kardeşini bize getirdi.
D) Bizim evdeki eski halılar çok değerliymiş.

CevapC

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 62 Cevapları (2. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları)

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “belirtme hâl eki” alan bir kelime kullanılmıştır?

A) Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş.
B) Kitabı yerinde bulamayınca çok kızdı.
C) Okulu başka bir mahalledeymiş.
D) Öğleden sonra arkadaşları gelecekmiş.

CevapB

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi iyelik eki almamıştır?

A) Çocuklarım bana şaka yaptı.
B) Kitapların tam olarak seni yansıtıyor.
C) Ayakkabılarını çok beğendim.
D) Yazım yanlışları yapmışsın.

CevapD

5. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Nesnel cümlelerin başına “N”, öznel cümlelerin başına ise “Ö” yazınız.

Sayfa Cevapları;

(N) Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 83 milyondur.
(N) Anadolu’da kurulan beyliklerden biri de Candaroğulları Beyliği’dir.
(Ö) Cennet ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir Sivas.
(Ö) Bence medeniyet madden ve manen gelişmektir.
(N) Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dili Türkçedir.
(Ö) Zavallı kedicik, yalvaran gözlerle bana bakıyordu.
(N) Kul hakkı yemek büyük günahlar arasındadır.

6. Sizce toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için neler yapılmalıdır? Yazınız.

Sayfa Cevapları; Eğitime daha fazla önem verilmeli. Eğitime ayrılan bütçe arttırılmalı. İnsanlar bir birine saygı göstermeyi öğrenmeli. Bilinçli bir toplum oluşturulmalı.

Yorum yapın