6. Sınıf Türkçe Aslanla Fare Metni Etkinlik Cevapları Ata Yayıncılık

6. sınıf Türkçe ata yayıncılık aslanla fare metni sayfa 53, 54, 55, 56, 57 cevapları en doğru şekliyle sitemizde. 6.sınıf türkçe aslanla fare metninin cevapları ata yayıncılık tüm etkinlikleri ve doğru cevapları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız. 

6. sınıf türkçe 2. tema birey ve toplum etkinlikleri 3. okuma metni Aslanla Fare metni cevabı cevap anahtarı.


6. SINIF TÜRKÇE ATA YAYINCILIK BÜTÜN TEMALARIN VE METİNLERİN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

2021-2022 YENİ 6. Sınıf İngilizce 1. Ünite Cevapları İçin Tıklayınız (Pasifik Yayınları – English Route Kitabı)

2021-2022 YENİ 6. Sınıf İngilizce 1. Ünite Cevapları İçin Tıklayınız (MEB Yayınları – That’s it Kitabı)

Aslanla Fare Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Etkinlik Cevabı

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 53 Cevapları (aslanla fare metni)

Hazırlık Çalışması

1. Fabl türü ve ünlü fabl yazarları hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Fabl, güldüren, düşündüren ve ders amacı güden manzum öyküler olarak bilinmektedir. Genellikle fabl öykülerinde insana ait özelliklerin, betimlemeler aracılığıyla insan dışı bir canlıya ya da maddeye aktarılması fabl öykülerinin oluşturulmasında kullanılan bir teknik olarak tanımlanmaktadır. Fabl öykülerinde yer alan kahramanlar insan dışı kişiler olduklarından dolayı genellikle hayvanlar üzerinden kurgu haline getirilmiştir.

2. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz bir anda, ummadığınız birinden iyilik gördüğünüz bir anınız var mı? Varsa anınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Bir gün sokakta burnum kanamış ve arkadaşım dükkanları dolaşarak benim için peçete aramıştı.

Yazarın Biyografisi
LA FONTAINE (La Fonten) (1621-1695)
1621 yılında Fransa’da doğan La Fontaine, fabl türünde önemli eserler vermiştir. Fabllarında hayvanları konuşturarak insanlara ahlak dersi vermeyi amaçlayan La Fontaine 238 tane fabl yazmıştır.

Fablı noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

ASLANLA FARE METNİ CEVAPLARI

Herkes herkese yardım etmeli,
Ben büyük, o küçük dememeli,
İki masalım var bunun üstüne,
Başka da bulurum isteyene.
Aslan toprakla oynuyormuş bir gün,
Bir de bakmış pençesinde bir fare.
Aslan, aslan yürekliymiş o gün,
Kıyamamış canına bırakmış yere.
Boşuna gitmemiş bu iyiliği.
Kimin aklına gelir Farenin aslana iyilik edebileceği?
Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.
Günün birinde aslan Biraz çıkayım derken ormandan,
Düşmüş bir tuzağa,
Ağlar içinde kalmış,
Kükremiş durmuş boşuna.
Bereket fare usta yetişmiş imdada:
Bu iş kükremekle değil,
Kemirmekle olur demiş.
Başlamış incecik dişlerini işletmeğe.1 Gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır.
Bir ilmek kopunca ağdan hayır mı kalır.
Sabır, biraz da zaman
Güçten, öfkeden daha yaman.


6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 54 Cevapları (aslanla fare metni cevapları)

1-ETKİNLİK

a) Metinde yer alan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ederek yazınız.

Cevapları

Kelime ve Kelime GrubuTahminimAnlamı
PençeTırnakdört ayaklı yırtıcı hayvanların ön ayaklarının, yırtıcı kuşların ayaklarının parmaklarıyla tırnakları.    
Aslan yürekliHiçbir şeyden korkmayanHiçbir şeyden korkmayan, çok yiğit (kimse).
Tuzakiplik, sicim, tel gibi ince şeylerden yapılmış gözenekli örgü.    
BereketBollukolağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük.    
İşletmekÇalıştırmakİşlemesini sağlamak, çalıştırmak. 
İlmekTığla örülen örgünün her zincirihafifçe bir düğüm yapmak.
YamanFena(güç, beceri ya da etki için) alışılmışın üstünde olan, olağanüstü.

• Etkinliği tamamladıktan sonra tahminlerinizin isabetli olup olmadığını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını cümle içinde kullanınız.

Cevaplar

Pençe: Aslan pençeleriyle fareyi yakaladı.
Aslan yürekli: O aslan yürekli bir adamdı.
Ağ: Avcılar ormana ağ döşemiş.
Bereket: Bu yıl mahsüller çok bereketli.
İşletmek: Ağzın işleyeceğine elin işlesin.
İlmek: Annem bu kazağı ilmek ilmek ördü.
Yaman: Ne yaman bir çocuksun sen.

Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime grubunu oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

Cevapları

2. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki cümlelerde “kalem” kelimesine getirilen ekleri inceleyiniz. Ardından eklerin kelimeye kattığı anlamları açıklayınız.

Kalemim sınıfta düşmüş.(İyelik eki –Benim anlamı katmış.)

Kalemin çok güzelmiş.( İyelik  eki –Senin anlamı katmış.)

Kalemi hepimizinkinden güzeldi.( İyelik eki –Onun anlamı katmış.)

Kalemimiz iki farklı renge sahip.(İyelik eki-Bizim anlamı katmış.)

Kalemlerörtüyü kirletiyor.(İyelik eki-Onların anlamı katmış.)

DİKKAT! İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 6. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ. (PASİFİK YAYINLARI / MEB YAYINLARI)


6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 55 Cevapları (aslanla fare)

b) Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle tamamlayınız.

benim-senin-onun-bizim-sizin-onların

Cevapları:

Senin ayakkabıların sarı değil miydi?

Onun kitaplığı bir kütüphane titizliğinde düzenlenmişti.

Sizin düşünceleriniz sayesinde bu kadar başarılı oldu.

Benim bilgisayarım bu projeyi tamamlamak için yeterli.

Onların fotoğrafları çok renkliydi.

Bizim kapımız herkese açıktır.

Bilgi Kutusu
İsmin karşıladığı nesnenin kime veya neye ait olduğunu belirten, sahiplik gösteren eklere iyelik eki denir.

3. ETKİNLİK 

a) Aşağıdaki dizelerde insan dışındaki hangi varlıklara konuşma özelliği verildiğini belirleyiniz.

“Bir dala konmuştu karga cenapları;
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı,
Ona nağme yapmaya başladı:
“Oooo! Karga cenapları, merhaba;
Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz!
Gözüm kör olsun yalanım varsa Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.”
CevapKonuşturulan Varlık: TİLKİ

b) Aşağıdaki dizelerde karşıtlık (tezat) sanatını oluşturan kelimelerin altını çiziniz.
Cevap:

“Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.”

Lambada titreyen alev üşüyor,
Aşk deyince kalem elden düşüyor.”


6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 56 Cevapları (aslanla fare metni cevapları)

c) “Aslanla Fare” fablında yer alan konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) sanatlarının bulunduğu dizeleri uygun başlığın altına yazınız.
Cevapları;

Konuşturma       :Bu iş kükremekle değil,

                              Kemirmekle olur. (Fare konuşturulmuş.)                                                                   

Karşıtlık:  Ben büyük o küçük dememeli.


4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz fabldan hareketle yanıtlayınız.

1. Şair “Aslan, aslan yürekliymiş o gün” dizesiyle ne demek istemektedir?

Cevapları: . Aslan o gün çok bağışlayıcı ve merhametliymiş.

2. Aslanın yardımına kim gelmektedir? Aslanı tuzaktan nasıl kurtarmaktadır?

Cevapları: Aslanın yardımına fare gelmektedir.Aslanı tuzaktan ağları kemirerek kurtarmaktadır.

3. Sizce, fablda anlatılanların gerçek hayatta olması mümkün müdür?

Cevapları: Mümkün değil çünkü aslan iç güdüsel olarak hareket ederler,düşünerek değil.

4. Şair, metnin sonunda hangi öğüdü vermektedir?

Cevapları: İyilik edenin bir gün mutlaka iyilik bulacağını,yapılan hiçbir iyiliğin boşuna gitmeyeceğini öğütlemektedir.

5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz fablın konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Cevapları:

Fablın Konusu: Aslanın zor durumda kalması ve farenin onu kurtarması.
Fablın Ana Duygusu: : İyilik eden iyilik bulur.

6. ETKİNLİK 

Fablda yer alan hangi davranışlar, hangi sonuçları doğurmuştur? Örneklerle açıklayınız.

Cevapları: Aslan farenin canını bağışlamış,fare de aslan ağa yakalandığında onu kurtarmıştır.

7. ETKİNLİK 

Dayanışma ve dayanışmanın toplumların ilerlemesindeki önemiyle ilgili bir grup tartışması yapınız. Tartışmanın sonunda vardığınız sonucu öğretmeninizin öncülüğünde raporlaştırınız.

Dayanışma; bir topluluğu, bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünü ve çıkar birliğiyle birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmaları anlamına gelmektedir.Eğer bir toplum dayanışma içerisinde hareket ederse gelişebilir.Birlikten kuvvet doğar sözü dayanışmaya bir örnektir.

6.Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Sayfa 57 Cevapları (aslanla fare)

8. ETKİNLİK

En sevdiğiniz arkadaşınıza dayanışmanın önemini açıklayan bir e-posta gönderiniz.

E-postanızı yazmadan önce öğretmeninizin e-posta yazım kuralları hakkındaki açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

Cevapları:

Sevgili arkadaşım;

Hatırlıyor musun geçen gün beslenmemi evde unuttuğumda beslenmeni benimle paylaşmış ve senin sayende karnımı doyurmuştum.O gün çok mutlu oldum ve yan sırada kalemi olmayan arkadaşıma yedek kalemimi verdim.O arkadaşımın tenefüste düşen bir arkadaşımıza yardım ettiğini gördüm.Sanki dayanışma bulaşıcı gibiydi çok şaşırdım.Dayanışma sayesinde herkes mutlu oluyordu.O gün beslenmeni benimle paylaşmasaydın belki de açlıktan çok öfkeli olacaktım.Bunun için sana teşekkür etmek istedim.İyi ki varsın…

Gelenek Derse Hazırlık 

1. Barışın sembolleri hakkında araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevapları:

1.Barışın en tanınmış sembolleri olan zeytin dalı, güvercin ikilisinin hikâyesi bir hayli eskiye dayanıyor. Yunan mitolojisinde Tanrıça Athena’nın simgesi olan ve yarışmalarda birincilere verilen zeytin dalı zaferin simgesi olmuştur.

 

2. “Bir Dünya Bırakın” adlı şarkıyı öğreniniz.

Cevapları

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaslarıyla

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara

Ulaşsın şarkimiz güneşe aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Üstüne yazalım sevgili dünya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar

Yorum yapın