12. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri

12. sınıf ingilizce 8. ünite kelimeleri

12. SINIF İNGİLİZCE 8. ÜNİTE KELİMELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12. SINIF İNGİLİZCE 8. ÜNİTE KELİMELERİ VE ANLAMLARI

THEME 8 ALTERNATIVE ENERGY VOCABULARY

 • Student’s Book
 • Account for : Sorumlu olmak, sebebi olmak
 • Address : Hitap etmek
 • Affordable : Düşük maliyetli
 • Alternative : Alternatif
 • Amazing : Şaşırtıcı
 • Appreciate : Takdir etmek
 • At issue : Tartışılan konu
 • Average : Ortalama
 • Avoid : Kaçınmak
 • Awareness : Farkındalık
 • Ban : Yasaklama, yasak
 • Banner : Pankart, afiş
 • Boast : Övünmek
 • Broaden : Genişletmek
 • Carbon footprint : Çevreye verilen zararın ölçümü amacıyla, belirli bir zaman içinde bir kişi, kurum tarafından doğaya verilen karbon miktarı
 • Celebrity : Ünlü kişi
 • Central Heating : Kalorifer, merkezi ısıtma
 • Charger : Şarj aleti
 • Coal : Kömür
 • Co-founder : Kurucu ortak
 • Combined : Birleşik, karma
 • Commercial : Ticari
 • Company : Şirket
 • Compare : Karşılaştırmak
 • Complaint : Şikayet
 • Concern : İlgilendirmek, ilgililendiren şey
 • Consider : Düşünmek
 • Construct : İnşa etmek
 • Consumption : Tüketim
 • Continuously : Sürekli, durmadan
 • Contribution : Katkı
 • Council : Konsey, meclis
 • CRT : Katot ışın tüpü
 • Curb : Kontrol altına almak
 • Cure : İyileşmek
 • Deal with : Üstesinden gelmek
 • Debatable : Tartışılır
 • Dedicate : Adamak
 • Deforestation : Ormanı yok etme
 • Demand : Talep
 • Determine : Karar vermek
 • Devote : Adamak
 • Disposal : İmha etme
 • Drain : Tüketmek, sömürmek
 • Dump : Boşaltmak, atmak
 • Emission : Emisyon, çıkarma
 • End up : Bitirmek, bağlamak
 • Essential : Temel, esas
 • Excessive : Aşırı
 • Expectation : Beklenti
 • Expert : Uzman
 • Exploration : Keşif
 • Extend : Uzatmak, genişletmek
 • Extinction : Ortadan kalkma
 • Familiar : Tanıdık, aşina
 • Fascinate : Büyülemek
 • Fatal : Ölümcül
 • Figure out : Düşünerek bulmak
 • Focus on : Odaklanmak
 • Folder : Dosya
 • Fossil fuel : Fosil yakıt
 • Futile : Boş, faydasız
 • Garbage : Çöp
 • Get somebody wrong : Yanlış anlamak
 • Grenhouse gases : Sera gazları
 • Handle : Ele almak
 • Honor : Onur, şeref
 • In advance : Şimdiden, peşinen
 • Increase : Arttırmak, yükseltmek
 • Infer : Çıkarım yapmak
 • Inhale : Solumak, içine çekmek
 • Insect : Böcek
 • Keep up with : Yetişmek, ayak uydurmak
 • Launch : Fırlatmak
 • LCD : Sıvı Kristal Ekran
 • Leakage : Kaçak, sızıntı
 • Major : Büyük, başlıca
 • Make headlines : Manşet olmak
 • Mass market : Kitle pazar
 • Matter : Konu, mesele
 • Minimize : Azaltmak, küçültmek
 • Mistake : Hata, hata yapmak
 • Municipality : Belediye
 • Notification : İhtarname, ihbar
 • On the spot : Yerinde
 • Overpopulation : Aşırı nüfus
 • Payment : Ödeme
 • Power bill : Elektrik faturası
 • Principal : Okul müdürü
 • Priority : Öncelik, öncelikli
 • Product : Ürün
 • Prompt : Çabuk, hızlı
 • Protect : Korumak
 • Proud of : Gurur duymak
 • Purpose : Amaç
 • Range : Menzil
 • Recommend : Tavsiye etmek
 • Renewable : Yenilenebilir
 • Reside : İkamet etmek
 • Run out : Bitmek, tükenmek
 • Salutation : Selamlama
 • Semi truck : Dorsesi olmayan kamyon
 • Sensitive : Hassas
 • Set Top Box : Televizyon cihazını bir medya merkezine çevirme amaçlı yapılan tasarımların tümü.
 • Sewer : Kanalizasyon
 • Shape : Şekillendirmek
 • Smack down : Hezimet
 • Smog : Sis, kirli hava
 • Solar panel : Güneş paneli
 • Solution : Çözüm
 • Space : Uzay
 • Steam engine : Lokomotif
 • Stem from : Kaynaklanmak
 • Stove : Soba
 • Strange : Tuhaf, acayip
 • Sum : Toplam
 • Surveillance camera: Güvenlik kamerası
 • Sustaibility : Süreklilik
 • Switch : Değiştirmek, yönelmek
 • Threat : Tehdit
 • Trap : Yakalamak, tutmak
 • Trigger : Tetiklemek
 • Trust : Güvenmek
 • Underlying : Altında yatan
 • Vampire Power : Fişe takılı cihazların harcadığı güç
 • Vehicle : Araç
 • Vital : Çok önemli, hayati
 • Waste of Energy : Enerjinin boşa harcanması
 • Wind turbine : Rüzgar türbünü
 • Workbook
 • Accumulate : Yığmak, biriktirmek
 • Allow : İzin vermek
 • Compensation : Tazminat, telafi
 • Cons : Eksiler
 • Conservation : Koruma, sahip çıkma
 • Consistent : Kalıcı, devamlı
 • Convert : Dönüştürmek
 • Dam : Baraj
 • Desalination : Tuzdan arındırma
 • Disgusting : İğrenç, berbat
 • Drilling : Sondaj
 • Fertilizer : Gübre, gübreleme
 • Fetch : Gidip almak
 • Hazardous : Tehlikeli
 • Hissing : Tıslama
 • Hydropower : Hidroelektrik enerji
 • Improper : Yanlış
 • Insulate : Isı yalıtımı
 • Intermittent : Aralıklı, kısa kısa
 • Linger : Takılıp kalmak
 • Occupy : Meşgul etmek, işgal etmek
 • Overcharge : Kazıklamak, fazla fiyat istemek
 • Pesticide : Tarım ilacı
 • Pollutant : Kirleten madde
 • Preserve : Korumak
 • Pros : Artılar
 • Provide : Sağlamak, temin etmek
 • Receipt : Fiş, fatura
 • Reduce : Azaltmak
 • Refund : Geri ödeme, para iadesi
 • Release : Salmak, yaymak
 • Replace : Yenisiyle değiştirmek
 • Shoot up : Hızla yükselmek
 • Sneaky : Sinsi, gizli
 • Subject to : Maruz kalmak
 • Unfair : Haksız, adil omayan

Yorum yapın