11. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri

11. SINIF İNGİLİZCE 7. ÜNİTE KELİMELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Silverlining Sunshine

Facts about Turkey Kelimeleri

according to-e göre
admillattan sonra
addeklemek
aegean regionege bölgesi
altarmihrap
anatolian tigeranadolu kaplanı
ancient worldantic dünya
angelmelek
annuallyyıllık
antique theatreantic tiyatro
approach roadbağlantı yolu
archeological sitearkeolojik alan
archeologistarkeolog
architecturemimari
artificial poolyapay göl
attractçekmek
bellçan
beneficialfaydalı
blondesarışın
blue mosquesultan ahmet cami
book of revelationesinlenme kitabı
bordersınır
byzantine architecturebizans mimarisi
byzantine empirebizans imparatorluğu
carbonate mineralskarbonat mineralleri
catch boatfırsat yakalamak
centuryyüzyıl
chooseseçmek
christian councilhıristiyan konseyi
christian saintshıristiyan azizler
churchkilise
citedalıntı yapılmış
clearaçık
commissionkomisyon
conquerfethetmek
considergöz önünde bulundurmak
constructionyapı
containiçermek
converteddönüştürülmüş
cultural heritagekültürel miras
damagedhasar görmüş
data releaseveri yayın
decision processkarar süreci
demolishtahrip etmek
destinationgidilecek yer
destroyedharap olmuş
destructiontahribat
displaygösterme
do potteryçömlek yapmak
during the classicalklasik yunan döneminde
greek era 
earliest-to-most recenten erkenden en sona
 doğru
earthquakedeprem
emperorimparator
epitomesimge
erectyapmak,kurmak
fairadaletli
finepara cezası
fleapire
fleekaçmak
flourishılerlemek,gelişmek
flowing waterağır akan su
foreigneryabancı
fortunatelyneyseki
foundkurmak
go downaşağı inmek
go upyukarı çıkmak
greco-romangreko-romen
hand writtenel yazısı
harmfulzararlı
hierapolispamukkale
hilltepe
historic sitetarihi yer
hot springkaplıca
howeverbununla birlikte
iconostasisikonastas
ignoregözardı etmek
informbilgi vermek
initial conversionilk dönüşüm
initiallybaşlangıçta
inner aegean regioniç ege bölgesi
inspirationilham
integrateentegre etmek
internationaluluslararası
ıonian leagueıyon ligi
ıslamic featuresıslami özellikler
jerusalemkudüs
justadalet
later historysonraki tarih
lesseneksiltmek
loanödünç para
local tourist attractionyerel turistik yer
locatedyer almak
locationyer
lonetenha
magnificentmuhteşem
main churchana kilise
major industrybüyük sanayi
manuscriptel yazması
marblemermer
martyrs memorialşehitlik anısı
massive domebüyük kubbe
mid-20th century20.yüzyılın ortalarında
mightymuazzam
minaretminare
miss the boatfırsatı kaçırmak
mobkalabalık
monumentanıt
mosaics depicting jesusısayı betimleyen mozaik
mosquecami
mother marymeryem ana
natural site1.derecede doğal sit alanı
nicknamedadlandırılan
occupyışgal etmek/kaplamak
occurmeydana gelmek
opportunityfırsat
ordereddüzenlenmiş
orthodox cathedralortadoks katedrali
orthodox christianityortadoks hristiyanlığı
ottoman empireosmanlı imparatorluğu
ottoman monumentosmanlı anıtı
outskirtskenar mahalleler/varoş
partiallykısmen
pilgrims roadhacılar yolu
places to visitziyaret edilecek yerler
plastered overüstünü sıvayla kapatmak
poolhavuz
powerhousegüç merkezi
present-daygünümüzün
principalbaşlıca
prohibitedyasaklanmış
project competitionproje yarışması
pronemeyilli
provinceşehir
public bathhamam
punishmentceza
raidbaskın
railwaydemiryolu
rebuiltonarılmış
recognizetanımak
recommendtavsiye etmek
regarded asolarak görmek
relickalıntı
remainkalmak
reopenyeniden açmak
repairtamir etmek
replaceyer değiştirmek
republic of turkeytürkiye cumhuriyeti
roman empireroma imparatorluğu
roman republicroma cumhuriyeti
ruinharabe/kalıntı
sacrificialkurbanlık
shipwreckgemi enkazı
significanceönem/değer
slopeyokuş
southwesterngüneybatı
suituymak
temperate climateılıman iklim
terracetaraça
the colossusdev heykel
the hanging gardensbabalin asma bahçeleri
the temple of artemisartemis tapınağı
tourist info deskturist bilgi danışma
travel makes one modestseyehat mütevazi yapar.
turkish culture andtürk kültür ve turizm
tourism ministrybakanlığı
ugly industrial factoriesçirkin endüstriyel fabrikalar
uncertainbelirsiz
under the protectionkoruma altında
uniqueeşsiz
urnkap
valleyvadi
valuabledeğerli
vesselkazan/kap
volcanic eruptionsvolkanik patlama
white castlebeyaz kale
winnerkazanan
wonderharika
world heritagedünya mirası
worth visitingziyaret etmeye değer
youth parkgençlik parkı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir