7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

7. sınıf ingilizce 3. ünite kelimeleri ezberlemeyi kolaylaştırmak açısından kategoriler halinde özellikle ayrılmıştır. Ayrıca 7. sınıf ingilizce 3. ünite kelimeleri ezberlemenizi kolaylaştırmak için fiiler nesnesiyle birlikte verilmiştir.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelime Listesini sayfanın aşağısında inceleyebilir, dilerseniz alttaki bağlantıya tıklayarak word belgesi halinde indirebilirsiniz.”


7. SINIF İNGİLİZCE 3. ÜNİTE KELİMELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
(BIOGRAPHIES KELİME LİSTESİ)

YENİ EKLENDİ!!! 7. SINIF 3. ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF İNGİLİZCE 3. ÜNİTE KELİMELERİ ANLAMLARI VE OKUNUŞLARI


7. SINIF İNGİLİZCE 3. ÜNİTE ONLINE KELİME TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ (BIOGRAPHIES QUIZ)

7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri Anlamları Biographies Kelime Listesi

7th Grade – UNIT 3 – BIOGRAPHIES

ADJECTIVES

alone: yalnız

brilliant: zeki, parlak

chronological: tarihe göre sıralanmış

different: farklı

difficult: zor

easygoing: uysal, rahat

famous: önemli

glad: memun

good at … : …’da iyi olmak

hardworking: çalışkan

important: önemli

interested in… : …’ya ilgili, ilgi duyma

outgoing: dışa dönük, sosyal

perfect: mükemmel

pleased: memnun

rich: zengin

successful: başarılı

unhappy: mutsuz

 

NOUNS

achievement: başarı

acting: rol yapma, aktörlük yapma

around the world: dünyada, dünya etrafında

award: ödül

biographer: biyografi yazarı

birth: doğum

career: kariyer

company: şirket

date: tarih

diary: günlük

divorce: ayrılık, boşanma

education: eğitim

effort: gayret, çaba

elementary school: ilkokul

everyone: herkes

 
 

grammar: dilbilgisi

great success: büyük başarı

here: burada, buraya

high school: lise

husband: eş (erkek)

important events: önemli olaylar

last years of life: hayatın son yılları

letter: mektup

marriage: evlilik

mate: arkadaş, dost

nobody: hiç kimse

parents: anne-baba, ebeveyn

physic: fizik

primary school: ilkokul

private life: özel hayat

prize: ödül

science: bilim, fen

secondary school: ortaokul

sentence: cümle

someone: birisi

special award: özel ödül

story: hikaye

there: orada, oraya

university / college: üniversite

wife: eş (bayan)

 

OTHER IMPORTANT WORDS

about: hakkında, ilgili

also: ayrıca

both: her ikisi

during … : … esnasında, boyunca

really: gerçekten

still: hala

when … : … dığında, dığı zaman

you are welcome: rica ederim

 

VERBS

become: olmak

die: ölmek

discover: keşfetmek

find: bulmak

force: zorlamak

get high mark: yüksek not almak

get married: evlenmek

give information: bilgi vermek

give: vermek

go: gitmek

graduate: mezun olmak

grow up: büyümek

happen: olmak, meydana gelmek

have: sahip olmak

learn: öğrenmek

leave: ayrılmak, çıkmak

meet: buluşmak, tanışmak, toplanmak

move: taşınmak, hareket etmek

own: sahip olmak

raise: (çocuk) büyütmek, yetiştirmek

receive: (teslim)almak

research: araştırma yapmak, incelemek

search: araştırmak

separated from: ayrılmak

stay: kalmak

study hard: sıkı çalışmak

study medicine: tıp okumak

take note: not almak

tell: anlatmak, söylemek

use sources: kaynakları kullanmak

visit: ziyaret etmek

want to be: olmak istemek

want: istemek

was born: doğmak

write: yazmak

by Okan GÜLTEKİN

7 thoughts on “7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir