6. Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Cevapları 10. Ünite

6. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları pasifik yayınları 10. ünite cevapları democracy sayfa sayfa ingilizceciyiz.com’da. Bu sayfada sayfa cevapları bulabilirsiniz. 6.sınıf english route 6 cevap anahtarı DEMOCRACY ünitesi.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 10.Ünite Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 Cevapları

Sayfanın aşağısına inerek 6. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları monopol yayıncılık 10. ünite tüm sayfaları görebilirsiniz. 6.sınıf ingilizce english route cevapları pasifik yayınları sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 resimli türkçe açıklamalı ingilizceciyiz.com’da.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 6 sınıf pasifik yayınları english route 10 ünite saving the planet ünitesi cevaplarını görmek istediğiniz sayfaya tıklayınız.

English Route 6 Cevapları 2021-2022

Sevgili öğrenciler diğer ünite cevaplarını görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

6. Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Cevapları


6.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Sayfa 136 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 136 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

1- Look at the pictures. Read and guess the meanings of the bold words. (Resimlere bakın ve koyu yazılı kelimelerin anlamlarını tahmin edin)

election: seçim
vote: oy
candidate to be class president: sınıf başkan adayı


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 137 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 137 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

2- Before you listen, answer the questions: Who is your class president? Who selected him/her? (Sınıf başkanınız kim. Onu kim seçti)

Our classs president is …………….. (Sınıf başkanının ismini yazın). We selected our class president.

3- Listen to the teacher and answer the question: When is the class president election? Then write three words about democracy. (Dinleyin ve cevaplayın sınıf başkanlık seçimi ne zaman)

It is on next friday.
1- Fair   2- Respect    3- Equal

4- Listen to track 33 again. What are class president’s duties? Write true (T) or false ( F). (Sınıf başkanının görevleri nedir. doğru yanlış yazın)

(T) 1. He / She solves the problems.
(T) 2. He / She organizes activities.
(F) 3. He / She cleans the board.
(F) 4. He / She checks the homework of other students.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 138 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 138 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

5- What does your class president do every day? Write 3 duties. (Sınıf başkanın her gün ne yapar. 3 görev yazın)

He / she brings the atterdance paper to the class.
He / she helps teacher while taking the atterdance.
He / she talks with the teacher about the expentations and complaints of the class.

6- Before you listen, answer the questions: Did you vote for your class president? When? (Başkanlık seçiminde oy kullandın mı? Ne zaman?)

Yes I did. I voted in September.

7- Listen to the dialogue and answer the question: What are the candidates’ names? Write them under the pictures. (Track 34)

1.Resim – Rose
2.Resim – Ahmet

8- Listen to track 34 again and complete the sentences with the candidates’ names.


a. Roce is clever and friendly.
b. Ahmet respects others.
c. Ahmet is fair.
d. Roce is Mary’s best friend.
e. Ahmet should make a campaign speech


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 139 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 139 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

9. Etkinlik – Başkanlık seçimi ile ilgili konuşma yapın. Aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanın

6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 139

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 140 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 140 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

10- Before you read, answer the question: Do you select your class president by open vote or secret ballot? (Sınıf başkanını gizli mi açık mı seçerseniz)

We select of class president  by secret ballot.

11- Read the text and underline the words about the concept of democracy. (Metni okuyun ve demokrasi ile ilgili kelimelerin altını çiziniz)

Metindeki şu kelimelerin altını çizin;

  • respect
  • child and human rights
  • vote
  • candidate
  • election

12- Read the text in activity 11 again and answer the questions.


1. What should the candidates in an election never do? 
They should never break the law.

2. What should the candidates know? 
They should know human and child rights.

3. What should the candidates be in public? 
They should be good role models in public.

4. What should everybody respect? 
Everybody should respect the election result in democracy. 


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 141 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 141 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

13. Etkinlik – Demokrasi ile ilgili paragraf yazınız.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 142 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 142 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

14- Before you listen, answer the question: When did you last give a vote? (En son ne zaman oy verdin?)

I voted on our class president election in the beginning of the year.

15- Listen to the dialogue and answer the question: Was it a fair election? (Dinleyin ve cevaplayın- Adil bir seçim miydi?)

Yes, it was.

16- Listen to track 35 again and fill in the blanks.

1. George and his friends chose their classroom president.
2. They wrote their candidates’ names on the paper.
3. They put their votes in the ballot box.
4. George’s candidate didn’t win the election.
5. Their classroom president gave them a speech.
6. George and his friends liked the president’s ideas.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 143 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 143 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

17- You elected your class president. What happened? Look at the pictures, use the keywords and tell it to your friends. (Aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanarak başkanlık seçiminde ne olduğunu arkadaşlarına anlat)

choose candidates – listen to candidates’ speeches – prepare voting booth and ballot box – make a campaign – be fair – vote – check the results – respect the results

6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 143

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 144 Cevapları 2021-2022

6. sınıf ingilizce pasifik yayınları cevapları 10. ünite

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 144 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 144


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 145 Cevapları 2021-2022

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 145 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

19- You became the class president for the second time. Make your first speech. Talk about your past and present actions. Mention the following below.(İkinci kez sınıf başkanı oldun. Konuşma yap. Geçmiş ve şimdiki icraatlerini anlat.)

6. sınıf ingilizce pasifik yayınları cevapları 10. ünite


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 146 Cevapları 2020-2021

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 146 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

20- Before you read, answer the questions: When was the last election in Turkey? What election was it? (Türkiyedeki son seçim ne zamandı? Ne seçimiydi?)


It was in 2019 and it was the municipality election. 

21- Read the speech bubble and answer the question: What is the new president like? (Konuşma balonuna göre yeni başkan nasıl?)

He is kind and nice.

22- Read the speech bubble again and answer the questions.


1. Who voted in the election? 
Everyone over 18 years old voted.

2. What was there before the election? 
Where wore campaigns.

3. What did the candidates talk about in their speeches? 
They talked about human rights and their plans. 

4. Was it a fair election? 
Yes, it was a fair election.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 147 Cevapları 2020-2021

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 147 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

23- You’re a class president candidate. Find a slogan and make a poster foryourself. (Sınıf başkan adayı olduğunuzu düşünün. Slogan bulup poster hazırlayın)

Aşağıdaki postere benzer bir poster hazırlayabilirsiniz. JAKE yerine kendi adınızı yazın. Vote for Ali – Ali’ye oy verin.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları Sayfa 148 Cevapları

İngilizce 6. sınıf pasifik yayınları ders kitabı cevapları sayfa 148 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

Write the new words in your visual dictionary. Stick or draw pictures for them. Complete your dictionary and present it in class. Görsel sözlüğünüze yeni kelimeleri yazın

Election (seçim)
poll(oy vermek)
candidate (aday)
fair(adil)


6.sınıf ingilizce ders kitabı cevap anahtarı pasifik yayınları yayıncılık en güncel doğru resimli cevaplar. English route 6 kitabı monopol yayınları tarafından da çıkarılmıştır. Dolayısıyla 6. sınıf ingilizce monopol yayınları cevapları da aynıdır.

6. sınıf ingilizce pasifik yayınları cevapları 9. ünite

6. sınıf ingilizce pasifik yayınları ve meb yayınları diğer ünitelerin cevapları için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

“6. Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Cevapları 10. Ünite” üzerine 2 yorum

Yorum yapın