6. Sınıf İngilizce Meb Yayınları Cevapları 9. Ünite

6. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları meb yayınları 9. ünite cevapları saving the planet sayfa sayfa ingilizceciyiz.com’da. Bu sayfada sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 cevapları bulabilirsiniz. 6.sınıf that’s it kitabı cevap anahtarı SAVING THE PLANET ünitesi.

2021-2022 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 9.Ünite Cevapları That’s it sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 Cevapları

Sayfanın aşağısına inerek 6. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları meb yayıncılık 9. ünite tüm sayfaları görebilirsiniz. 6.sınıf ingilizce that’s it cevapları meb yayınları sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 resimli türkçe açıklamalı ingilizceciyiz.com’da.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 6 sınıf meb yayınları that’s it 9 ünite saving the planet ünitesi cevaplarını görmek istediğiniz sayfaya tıklayınız.


6.Sınıf İngilizce Meb Yayınları Sayfa 160 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 160 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

A. Where do you live? Nerede yaşıyorsun?

I live in İstanbul.

Is your city/town clean? Şehriniz / ilçeniz temiz mi?

Yes, it is clean.


Share your opinions with your friends. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 161 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 161 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

B. Look at the pictures on pages 160 and 161. Match the phrases with the pictures. (Resimlere bakın, resimlerle cümleleri eşleştirin)

(5) harm animals
(8) save energy
(3) unplug the TV
(1) throw rubbish around
(7) waste water
(4) turn off the lights
(2) cut down trees
(6) recycle batteries


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 162 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 162 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

A. Listen and complete the conversation with the phrases below.

(4) use public transportation
(5) recyle our litter
(1) pollute the water
(3) cycle or walk
(2) pour their wastes


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 163 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 163 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

Make suggestions with “should-shouldn’t” according to the pictures. (Resimlere göre should shouldn’t kullanarak öneride bulunun)

-1. Factrories should use filters.
-2. We shouldn’t cut down traes.
-3. We shouldn’t throw garbages awey
-4. We should unplug the TV
-5. We should electricity less.
-6. We shouldn’t pour over wastes into the vater.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 164 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 164 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

A. Look at the example. Make dialogues. Use the pollution types and suggestions below. (Örneğe bakın. Diyalog yapın. Kirlilik türlerini kullanın ve öneride bulunun)

Su kirliliği ile ilgili;
What should we do to reduce water pollution?
We shouldn’t pour our wastes to the water. We should keep the sea clean.

Çevre kirliliği ile ilgili;
What should we do to reduce environmental pollution?
We should use environmentally friendly products.

B. Talk about the pictures about the protection of the environment. (Resimlerle ilgili konuşunuz)

What should we do for the environment?
Don’t cut down trees. Plant trees.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 165 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 165 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

A. Read and complete the text with the pollution types below.

HURRY UP SAVE ME ADLI METNİN BOŞLUK DOLDURMASI
1- pater pollution
2- air and Noise pollution
3-  environment pollution


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 166 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 166 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

B. Read the text on page 165 and answer the questions according to the text. (Sayfa 165’deki metni okuyun ve soruları metne göre cevaplayın.)


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 167 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 167 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

Write slogans about the protection of the environment. Çevrenin korunması hakkında sloganlar yaz

Don’t throw your rubbish around.
Don’t waste water

(Daha fazlası aşağıdaki resimde)


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 168 Cevapları 2020-2021

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 168 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 169 Cevapları 2020-2021

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 169 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

A. Match the pictures with the underlined parts of the sentences in the text. (Resimlerle altı çizili cümleleri eşleştiriniz)

a- 4
b- 1
c- 3
d- 2

B. Read the text and write True (T) or False (F). Correct the false statements. (Metne göre doğru yanlış yapın. Yanlış cümleleri düzeltin)

1- T 2- F 3- T 4- F 5- T 6- T


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 170 Cevapları 2020-2021

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 170 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

Make useful objects with the waste materials. (Atık materyallerden faydalı eşyalar yapınız)

(X) I can give and respond to simple suggestions.
(X) I can talk about the protection of the environment.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 171 Cevapları 2020-2021

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 171 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 172 Cevapları 2020-2021

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 172 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

4. Circle the correct one as in the example.

1. You should recycle your trash.
2. Save electricity.
3. Study for your lessons regularly.
4. You shouldn’t go to bed late.
5. Unplug the TV when you aren’t watching.
6. Leave the electrical devices off.
7. Recycle your rubbish.


6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 173 Cevapları

İngilizce 6. sınıf meb yayınları ders kitabı cevapları sayfa 173 resimli türkçe açıklamalı 2021-2022.

Draw the pictures of the new words in the unit. Then, write the meanings under the pictures. Ünitedeki yeni kelimelerin resimlerini çizin. Daha sonra anlamlarını resimlerin altına yazınız.


“6. Sınıf İngilizce Meb Yayınları Cevapları 9. Ünite” üzerine 3 yorum

Yorum yapın