4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri

4. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri pdf ve anlamları en güncel haliyle sitemizde bulabilirsiniz. 4.sınıf 1.ünite kelimeleri ni indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules Kelimeleri

 CLASSROOM RULES KELİME LİSTESİ
Circle: Daire içine almak
Come in: İçeri gel
Dice: Zar
Drink: içmek
Eat: Yemek yemek
Find: bulmak
Late:   Geç
Missing: Eksik, kayıp
Need: ihtiyaç duymak
Open: Açık
Order: Sıraya koymak
Permission: izin
Please: Lütfen
Prepare: hazırlamak
Puppet: Kukla
Request: istek
Right now: Şimdi
Rules: kurallar
Sit: oturmak
Sure: Elbette
Use: kullanmak
Window: pencere
 
NUMBERS (SAYILAR)
Zero :   Sfır                 
One     :Bir                 
Two     :İki                 
Three   :Üç                 
Four     :Dört               
Five     :Beş                
Six       :Altı                
Seven  :Yedi              
Eight    :Sekiz             
Nine    :Dokuz                       
Ten      :On                 
Eleven             :Onbir             
Twelve            :Oniki             
Thirteen           :Onüç             
Fourteen          :Ondört           
Fifteen             :Onbeş            
Sixteen            :Onaltı            
Seventeen        :Onyedi
Eighteen          :Onsekiz         
Nineteen          :Ondokuz       
Twenty            :Yirmi                        
Thirty              :Otuz              
Forty               :Kırk               
Fifty                :Elli                
Sixty                :Altmış           
Seventy           :Yetmiş                      
Eighty              :Seksen                      
Ninety             :Doksan                     
A/one hundred            :Yüz   

4. SINIF İNGİLİZCE 1. ÜNİTE KELİMELERİ PDF İNDİR


4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri Okunuşları Resimli by Ümit Can Hocan

4. SINIF İNGİLİZCE ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ (1-10 ÜNİTE KELİMELERİ)

4. SINIF İNGİLİZCE 2. ÜNİTE KELİMELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

“4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın