12. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

12. SINIF İNGİLİZCE 10. ÜNİTE KELİMELERİ İNDİR

12. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelime Listesi

 • acceptability: kabul edilebilirlik
 • accidentally: kazara
 • admit: kabul etmek
 • aware: farkında
 • be carried away: kapılmak
 • belching: püskürtme
 • bother: rahatsız etmek
 • burp: geğirmek
 • charge: ödetmek
 • compensation: telafi
 • complaining: şikayet etme
 • component: parça
 • constant: değişmez
 • continuously: aralıksız
 • crucial: çok önemli
 • curse: küfretmek
 • desperate: umutsuz
 • determine: belirlemek
 • distract: dikkatini dağıtmak
 • do a favor: iyilik etmek
 • dude: ahbap
 • eager: istekli
 • embarrassed: mahcup
 • enthusiasm: çoşku
 • era: dönem
 • excessive noise: aşırı gürültü
 • expectation: beklenti
 • flabbergast: çok şaşırtmak
 • frustration: hüsran
 • get in line: sıra almak
 • go off: çıkıp gitmek
 • handbag: el çantası
 • helpless: çaresiz
 • ignorance: bilgisizlik
 • intention: niyet
 • jerked: kandırılmış
 • jungle: orman
 • lifeblood: Yaşam kaynağı
 • loyalty: sadakat
 • make a grimace: suratını ekşitmek
 • mannerism: üsluba bağlılık
 • manners: görgü
 • massive: büyük
 • much-needed: çok ihtiyaç duyulan
 • nearby: yakındaki
 • necessity: gereklilik
 • out of use: kullanılmayan
 • overlooked: gözden kaçmış
 • oversight: dikkatsizlik
 • paper route: gazete dağıtma işi
 • perceive: algılamak
 • pick one’s nose: burnunu karıştırmak
 • precious: kıymetli
 • preserved: korunmuş
 • rails: tren rayları
 • refuse: reddetmek
 • regret: pişmanlık
 • regretful: pişman
 • respect: saygı
 • scared: korkmuş
 • screen door: tel kapı
 • sentimental: hassas
 • sneezing: aksırma
 • solace: teselli etmek
 • spitting: tükürme
 • stare at gözlerini: dikip bakmak
 • the former one: bir önceki
 • touchstone: mihenktaşı
 • tricked: kandırılmış
 • utterance: söyleyiş
 • virtue: erdem
 • whispering: fısıltı
 • yawning: esneme

Yorum yapın