11. Sınıf 1. Dönem Şök Toplantı Tutanağı

2023-2024 11. sınıf 1. dönem şök toplantı tutanağı ingilizceciyiz.com’da. 2023 2024 11.sınıf şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 1.dönem sitemizdeki yerini aldı.

11. sınıf şök toplantı tutanağı

11. SINIF 1. DÖNEM ŞÖK TOPLANTI TUTANAĞI 2023-2024

2023-2024 11. sınıf 1. dönem şök toplantı tutanağı indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

1.ÖRNEK
11. SINIF 1. DÖNEM ŞÖK TOPLANTI TUTANAĞI 2023-2024

2. ÖRNEK
11.SINIF 1.DÖNEM ŞÖK TOPLANTI TUTANAĞI (MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ) 2023-2024 İNDİR

11.SINIF 2. DÖNEM ŞÖK TOPLANTI TUTANAKLARI 2023-2024

2024-2025 11. SINIF 1. DÖNEM ŞÖK TOPLANTI TUTANAĞI

Sayfanın aşağısında şube öğretmenler kurulu yönetmeliğini okuyarak şök toplantılarıyla ilgili aklınıza takılan sorulara da cevap bulabilirsiniz.

ŞUNLARA DA GÖZ ATMANIZDA FAYDA VAR;

İmam hatip anadolu lisesi fen lisesi ve meslek lisesi 11. sınıf 1. dönem şök toplantı tutanağı 2024-2025 eğitim öğretim yılında da sitemizde olacaktır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ve 2024-2025 11. sınıf şök tutanakları anadolu lisesi meslek lisesi fen lisesi imam hatip lisesi için sitemizi takipte kalın.


SINIF/ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULUĞU YÖNETMELİĞİ

(Değişik: RG 16/9/2017-30182) Sınıf/şube öğretmenler kurulu MADDE 110

 • (1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur.
 • (2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir.
 • (3) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.
 • (4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.
 • (5) Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri ile ilgili sınıfta/şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.
 • (6) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
 • (7) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.
 • (8) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;
  • a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
  • b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
  • c) Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
  • ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,
  • d) Özel eğitim ihtiyacı olan/kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,
  • e) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlanma,
  • f) Okul çevre işbirliği,
  • g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
  • ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
  • h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,
  • ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
  • i) Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi,
  • j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,
  • k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
  • l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

Yorum yapın