5. Sınıf İngilizce 7. Ünite Cevapları Başak Yayıncılık

5. sınıf ingilizce başak yayıncılık ders kitabı cevapları 7. ünite en doğru ve en evvelcevap şekliyle ingilizceciyiz.com’da. Siz de eğer ödevlerinizi yaptıysanız doğruluğunu kontrol etmek amacıyla 5. sınıf ingilizce 7. ünite cevapları başaran yayıncılık sayfamızdan yararlanabilirsiniz. 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları başak yayınları 7.ünite cevapları içinde anlamadığınız yer olursa yorum bölümünden bize yazınız. En yakın zamanda cevap verilecektir.

5.SINIF İNGİLİZCE BAŞAK YAYINCILIK CEVAPLARI

Aşağıda 5. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları başaran yayıncılık sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 cevapları bulabilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başak Yayıncılık 7. Ünite

PARTY TIME CEVAPLARI HAPPY ENGLISH KİTABI

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 96

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 96 cevapları.

Our friends are at a park. They are talking about their birthdays. (Arkadaşlarımız bir parkta. Doğum günlerinden bahsediyorlar.)

1a. Listen and read. Dinleyin ve okuyun.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 97

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 97 cevapları.

1 b. Listen and repeat. (Dinleyin ve tekrar edin.)

 • January Ocak
 • February Şubat
 • March Mart
 • April Nisan
 • May Mayıs
 • June Haziran
 • July Temmuz
 • August Ağustos
 • September Eylül
 • October Ekim
 • November Kasım
 • December Aralık

1 c. Write the seasons and months. Get help from your teacher if you need help. (Mevsimleri ve ayları yazın. Yardıma ihtiyaç duyarsan öğretmeninden yardım alabilirsin)

 • Spring (İlkbahar) – March-April-May – Mart-Nisan-Mayıs
 • Summer (Yaz) – June-July-August – Haziran-Temmuz-Ağustos
 • Autumn (Sonbahar) – September-October-November – Eylül-Ekim-Kasım
 • Winter / (Kış) December – January-February – Aralık-Ocak-Şubat


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 98

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 98 cevapları.

1 d. Which seasons or months do you like? Why? (Hangi mevsimleri veya ayları seversiniz? Neden?)

I like winter. My favourite season is January. Because I like snow. I make snowman and I play snowball in winter.

1 e. Make a survey and write on the calendar. (Bir anket yapın ve takvime yazın.)

Bu bölüm sınıf içinde yapılacak bir etkinlik. Arkadaşlarınıza “When is your birthday?” diye sorarak doğum aylarını öğrenip, adlarını ayların altına yazmanız gerekmektedir.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 99

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 99 cevapları

2 a. Complete the dialogue. (Diyaloğu tamamlayınız.)

Satoshi : Mum, can I throw a birthday party?
Satoshi’s Mum: Sure.
Satoshi : May I invite my friends?
Satoshi’s Mum: Of course.
Satoshi : Can I make invitation cards, mum?
Satoshi’s Mum: For sure.
Satoshi : Thank you.
Satoshi’s Mum: You’re welcome

2 c. Look at Satoshi’s invitation card and answer the questions. (Satoshi’nin davetiye kartına bakın ve soruları yanıtlayın.)

Cevaplar görseldedir


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 100

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 100 cevapları.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 101

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 101 cevapları.

“Satoshi is at a party shop with his mum. (Satoshi, annesiyle bir parti mağazasında.)

3 a. Listen and tick the objects Satoshi needs for the party. (Satoshi’nin parti için ihtiyaç duyduğu nesneleri dinleyin ve işaretleyin.)

3 b. Reorder the steps of a party and make sentences. (Parti aşamalarını sıraya koyun ve cümleler kurun.)

9 Welcome the guests.1. I must ask for permission from my parents
4 Make the invitation cards.2. I must buy things for the party.
1 Ask for permission from parents.3. I must make guest list.
8 Find some music CDs for the party.4. I must send the invitation cards.
5 Send or give the invitation cards.5. I must Send or give the invitation cards.
2 Buy things for the party.6. I must send off the guests.
10 Wash the dishes and clean the house.7. I must decorate the house.
3 Make a guest list.8. I must find some music CDs for the party.
7 Decorate the house.9. I must welcome the guests.
6 Send off the guests.10. I must wash the dishes and clean the house.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 102

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 102 cevapları

Duygu is talking to his dad about Satoshi’s birthday present. (Duygu, babasıyla Satoshi’nin doğum günü hediyesi hakkında konuşuyor.)

4 a. Listen and choose. (Dinleyin ve Seçin.)

Cevaplar aşağıda kırmızı ile işaretlenmiştir.

5. sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 102 cevapları

4 b. Put the words into the correct order. (Kelimeleri doğru sıraya koyun.)

 1. birthday / When / your / is?
  When is your birthday?
 2. I / prepare / a shopping / list / must.
  I must prepare a shopping list.
 3. balloons and candles / for / I / my daughter’s / buy / birthday party / must.
  I must but ballons and candles for my daughter’s birthday party.
 4. want to / I / a big birthday party / have.
  I want to have a big birthday party.
 5. wants to / go to / My sister / Laura’s birthday party .
  My sister wants to go to Laura’s birthday party.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 103

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 103 cevapları.

4c Match. (Eşleştiriniz)

Eşleştirme cevapları alttadır. Ayrıca aşağıda cümlelerin Türkçe açıklamaları verilmiştir.

 1. G
 2. H
 3. B
 4. J
 5. F
 6. D
 7. E
 8. C
 9. I
 10. A
1 What time is the party?
Parti ne zaman?
G It’s at two o’clock.
Saat ikide
2 When is your birthday
Doğum günün ne zaman?
H It’s in February.
Şubat ayında.
3 Where is the party?
Parti nerede?
B It’s in my house.
Benim evimde.
4 Can you guess my birthday?
Doğum günümü tahmin edebilir misin?
J Yes, is it in March?
Evet, Mart’ta mı?
5 Is it in April?
Nisan’da mı?
F Yes, it is in April.
Evet, Nisan ayında.
6 Can/May I join the party?
Partiye katılabilir miyim?
D Sure, you can join the party.
Elbette, partiye katılabilirsin.
7 What do you need for the cake?
Pasta için neye ihtiyacın var?
E I need some cream, dough, fruit and candles.
Biraz krema, hamur, meyve ve mumlara ihtiyacım var.
8 What does he need for the decoration?
Dekorasyon için neye ihtiyacı var?
C He needs a duct tape some confetti, balloons, colourful papers and scissors.
Koli bandına, biraz konfetiye, balonlara, renkli kağıtlara ve makasa ihtiyacı var.
9 What do you like?
Ne seversin?
I I like birthday parties.
Doğum günü partilerini severim.
10 Do you have a birthday party every year?
Her yıl doğum günü partiniz var mı?
A Yes, I do. My mum makes the cake.
Evet yapıyorum. Annem kek yapar.

4d Work in pairs. Read the role cards and make a dialogue. (İkili çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog kurun.)

1. ROL KARTI
You want to throw a party. Get permission and help from your mother or father. What must you do? When is the party?(Bir parti vermek istiyorsun. Annenizden veya babanızdan izin ve yardım alın. Ne yapmalısın? Parti ne zaman?)

2.ROL KARTI
You are the mother or father. Help your son or daughter for the party. And ask the date and time of the party. Give permission for the party.
(Sen anne ya da babasın. Oğlunuza veya kızınıza parti için yardım edin. Ve partinin tarihini ve saatini sorun. Partiye izin verin.)

Çocuk: Mum, can I throw a party? Anne, bir parti verebilir miyim?
Anne: Sure. When is it? Elbette. Ne Zaman?
Çocuk: It’s in May. Mayıs ayında.
Anne: Ok. Tamam

Çocuk: May I invite my friends? Arkadaşlarımı davet edebilir miyim?
Baba: Of course. Tabii ki.
Çocuk: Can I make invitation cards, Mum? Davetiye yapabilir miyim anne?
Anne: For sure. Kesinlikle
Çocuk: Thank you mum. Teşekkürler anne.
Anne: You’re welcome. Bir şey değil.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 104

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 104 cevapları.

5a.Listen and read. 

(Dinleyin ve okuyun.)

5b Work in groups of four. Prepare a play using the dialogues in exercise 5a. 

(Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Egzersiz 5a’daki diyalogları kullanarak bir oyun hazırlayın.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 105

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 105 cevaplar.

PROJECT

(Bir anket yapın ve aile üyelerinizin ve arkadaşlarınızın doğum günlerini öğrenin. Ayların isimlerini doğru yere yazın ve aşağıdaki takvimde doğum günlerini işaretleyin.)

 1. My dad’s birthday is on July 14. Babamın doğum günü 14 temmuzda.
 2. My mom’s birthday is on May 10. Annemin doğum günü 10 mayısta.
 3. My brother’s birthday is on April 23. Erkek kardeşimin doğum günü 23 nisanda.
 4. My sister’s birthday is on November 7. Kız kardeşimin doğum günü 7 kasımda.
 5. My grandfather’s birthday is on May 1. Büyükbabamın doğum günü 1 mayısta.
 6. My grandmother’s birthday is on February 5. Büyükannemin doğum günü 5 şubatta.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 106

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 106 cevapları.

1. Number the seasons. (Mevsimleri numaralandırınız.)

 1. Summer/Yaz
 2. Autumn/Sonbahar
 3. Winter/Kış
 4. Spring/İlkbahar
5. sınıf ingilizce başaran yayıncılık cevapları SAYFA 105

2. Write the missing letters and order the months. (Eksik harfleri yazın ve ayları sıralayın.)

 1. January/Ocak
 2. February/Şubat
 3. March/Mart
 4. April/Nisan
 5. May/Mayıs
 6. June/Haziran
 7. July/Temmuz
 8. August/Ağustos
 9. September/Eylül
 10. October/Ekim
 11. November/Kasım
 12. December/Aralık

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 107

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 107 cevapları.

3. Günlerin eksik olan harflerini yazın.

 1. Sunday/Pazar
 2. Monday/Pazartesi
 3. Tuesday/Salı
 4. Wednesday/Çarşamba
 5. Thursday/Perşembe
 6. Friday/Cuma
 7. Saturday/Cumartesi

4. Write “in”, “on”, “at”. Boşlukları in on at ile doldurun

in July / temmuzda
on Sunday / Pazar günü
in Spring / İlkbaharda
at quarter past two / 2 yi çeyrek geçe
on 30 August / 30 ağustosta.

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık cevapları 7.ünite

5- Aşağıdaki kelimeleri resimlerin altına yaz daha sonra dinle ve kontrol et.

 1. ballons / balonlar
 2. candle / mum
 3. confetti / konfeti
 4. drinks / içecekler
 5. duct tape / koli bandı
 6. gift / present / hediye
 7. scissors / makas
 8. cake / pasta
 9. paper / kağıt
5. sınıf ingilizce başaran yayıncılık cevapları 7. ünite

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 108

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 108 cevapları. sınıf ingilizce başaran yayıncılık cevapları 7. ünite.

6. AKTİVİTE (İkili çalışın ve aşağıdaki resimlere bakın ve izin isteyin ve cevap verin.)

 1. Can I throw a party? / Parti verebilir miyim?
  Of course, you can.
   / Tabi ki verebilirsin.
 2. May I open the window? / Pencereyi açabilir miyim?
  Of sure. / Elbette.
 3. May I sit on chair? / Sandalyeye oturabilir miyim?
  Sure. / Elbette.
 4. Can I eat cake? / Pasta yiyebilir miyim?
  Yes, of course, you can. / Eve tabi ki yiyebilirsin.
 5. Can I watch TV? / Televizyon izleyebilir miyim?
  No sorry. Hayır üzgünüm.
 6. Can I invite you to my party? / Seni partime davet edebilir miyim?
  For sure. / Elbette

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayıncılık Sayfa 109

5.sınıf ingilizce başaran yayıncılık sayfa 109 cevapları.

7. ETKİNLİK Aşağıdaki cümleleri kullanarak diyalogları tamamlayın.

 1. A: What is your favourite season? / En sevdiğin mevsim hangisi?
  B: It’s autumn. / Sonbahar
 2. A: When is your birthday? / Doğum günün ne zaman?
  B: It is in autumn. / Sonbaharda.
 3. A: Is your birthday on Saturday? / Doğum günün cumartesi mi?
  B: Yes, It is. / Evet öyle.
 4. A: May I throw a party, Mum? / Parti verebilir miyim anne?
  B: Sure. / Elbette.
 5. A: Whose party is it? / Bu kimin partisi?
  B: It’s Jin-Hee’s party. / Jin-Hee’nin partisi.
 6. A: What time is it? / Saat kaç?
  B: It is three o’clock. / Saat 3.
 7. A: What time is the party? / Parti saat kaçta?
  B: It is at three o’clock. / Saat 3 te.
 8. A: Here, this is your present. / İşte, bu senin hediyen.
  B: Oh, thank you. / Ohh, Teşekkürler.

Değerli öğrenciler sizler için happy english kitabı İngilizce 5.sınıf ders kitabı cevapları başaran yayıncılık sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 cevapları ve açıklamaları vermeye çalıştık. Buraya tıklayarak 5. sınıf ingilizce meb yayınları ders kitabı cevapları tamamına ünite ünite sayfa sayfa ulaşabilirsiniz. 5. sınıf ingilizce başaran yayıncılık cevapları 7. ünite.

“5. Sınıf İngilizce 7. Ünite Cevapları Başak Yayıncılık” üzerine 7 yorum

Yorum yapın